Selecteer een pagina

SKL Keuring

SKL keuring

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL Keuring) is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

SKL doet dit met name door het organiseren van periodieke keuringen voor diverse soorten apparatuur en machines. De inhoud van deze keuringen kan door SKL zelf opgesteld  zijn of door anderen vastgesteld zijn waarbij SKL de organisatie en controle op kwaliteit uitvoerd. De keuringen van de machines vindt plaats bij door SKL erkende keuringsstations. Bedrijven kunnen erkend worden als SKL keuringstation als deze voldoen aan vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters.

Hollands Noordkop voert de keuringen uit volgens een vastgesteld uniform protocol. Indien aanwezig zijn deze keuringsprotocollen gebaseerd op bestaande ISO of EN normen.

 

SKL Veldspuiten keuring

 

De SKL Keuring veldspuiten is begonnen als een vrijwillig initatief, maar sinds 1997 is de keuring verplicht voor alle veldspuiten op grond een verordening van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. Sinds 1 januari 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken deze verplichting overgenomen.

In de wetgeving is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger is dan 3 jaar oud. SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten. Met een goedgekeurde spuit kan veilig en effectief gespoten worden. Sinds 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie driejaarlijks. Deze drie jaar is het minimum, het kan uiteraard zijn dat bij bepaalde kwaliteitssytemen een andere frequentie voorschrijven. Bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur is het interval eens per twee jaar.

De inhoud van de SKL-keuring voor veldspuiten is gebaseerd op de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122:2 (2015). De bedoeling is dat in alle lidstaten van de EU volgens deze norm gekeurd wordt. De SKL keuring wordt daarom in de meeste Europese landen erkend, waarbij er wel verschillen kunnen bestaan in keuringsfrequentie. In de praktijk is bij export van zowel nieuwe als gebruikte machines de SKL keuring in alle EU landen geldig. Ondernemers uit Duitsland mogen op grond van de Duitse regelgeving ook hun veldspuit in Nederland laten keuren. Ondernemers uit Belgie kunnen dat op grond van de Belgische wetgeving niet, zij moeten hun machine in Belgie laten keuren.

Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 1. Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 2. Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 3. Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 4. Meet-, regel- en controle organen
 5. Manometer
 6. Slangen en leidingen
 7. Filters
 8. Spuitboom
 9. Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 10. Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 11. Spuitgeweer/-pistool

 

SKL Trekker keuring

 

U wilt uw trekker veilig en efficiënt het hele jaar door inzetten? Laat dan uw trekker keuren bij Hollands Noordkop. Uw trekker wordt dan geïnspecteerd op tal van punten zodat u uw goedgekeurde trekker veilig voor u en uw medeweggebruikers kunt gebruiken. Daarnaast worden ook tal van metingen verricht die een goed beeld geven van de prestaties die uw trekker levert. Door de uitgebreide keuring worden eventuele gebreken vroegtijdig opgespoord en kunnen gerepareerd worden tegen lagere kosten en op een tijdstip dat u uitkomt. Laat daarom uw trekker keuren gelijk met een winterbeurt. Deze meeste bedrijven hebben hiervoor aantrekkelijke aanbiedingen.

 

Overige keuringen

SKL Keuring biedt verschillende keuringen aan:

 • Veldspuiten
 • Boomgaardspuiten
 • Rijen- of strokenspuiten
 • Motorvatspuit
 • Ruimte behandelingsapparatuur
 • Granulaatstrooiers
 • Verdeelapparatuur bij inschuring aardappelen
 • Selectieve spuitapparatuur voor onkruidbestrijding op verharding
 • Rug spuiten/ hand gedragen spuiten
 • Trekker keuring

 

Voor meer informatie kijk op SKL keuringen

 

Pin It on Pinterest

Share This