Selecteer een pagina

De Tweede en Eerste kamer hebben, na enkele jaren voorbereiding, ingestemd met de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht (T-rijbewijs) voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en).

Inwerkingtreding
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Naar verwachting wordt de wet van kracht per 1 juli 2015.

Motorrijtuigen uitgezonderd van de T-rijbewijsplicht
Uitgezonderd zullen worden de LBT’s en MMBS’en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 centimeter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze voertuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Ook uitgezonderd zijn heftrucks, die niet breder zijn dan 1,3 m, zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken machine, en die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving van een fabriekshal of magazijn. De scholing voor bestuurders van heftrucks die nu al verplicht is op basis van Arbowetgeving blijft gewoon bestaan.

Praktijkexamen T-rijbewijs
Een praktijkexamen voor het T-rijbewijs duurt 85 minuten, waaronder de rit van ten minste 60 minuten. Het examen wordt afgelegd op een Landbouwtrekker (LBT) met beladen aanhangwagen.
Voor nadere specificaties van landbouwtrekker en beladen aanhangwagen
zie http://www.cbr.nl/download/EisenExamenvoertuigCategorieTversie2014_11_10.pdf

Vragen
De antwoorden van het CBR op veel gestelde vragen vindt u op hun website http://www.cbr.nl/contactccv.pp?customparam=T-rijbewijs

Pin It on Pinterest

Share This