Selecteer een pagina

De belangrijkste drijfveer van Väderstad is het ontwikkelen van flexibele machines voor bodembewerking en zaaien, welke onder alle omstandigheden perfect werken. Väderstad machines zijn in staat diverse bewerkingen in één werkgang uit te voeren, resulterend in een hoge capaciteit. Significante besparingen in tijd, brandstof en geld zijn uw voordelen. De lange levensduur en hoge inruilwaarde maakt Väderstad machines uiterst rendabel en houdt de mechanisatiekosten laag. Het geprezen Väderstad ‘single pass operation’ concept draagt bij aan optimale groeiomstandigheden en het in stand houden van de wormenpopulatie; essentieel voor een goede bodemgezondheid.

Waarom cultiveren?

Het lange-termijndoel bij bodembewerking is om een bouwvoor tot stand te brengen van een optimale verdeling van poriën en vast materiaal, waar de wortels van het gewas doorheen kunnen groeien om vocht en voedingsstoffen op te nemen. Om dit te bereiken is het nodig de gewasresten grondig in te werken, eventuele harde lagen te breken en een zaaibed te creëren waarin het zaad kan ontkiemen.

Het is belangrijk om niet dieper te cultiveren dan strikt nodig is, omdat elke extra centimeter die wordt bewerkt ook de verplaatsing van meer grond (1 cm = 100 m3 grond/ha) betekent, en daarmee een hoger brandstofverbruik. Als een diepere bewerking noodzakelijk is, is het van belang om het juiste grondbewerkingssysteem en de juiste beitel te kiezen.

Gewasresten inwerken

Snel en ondiep cultiveren direct na de oogst, als zich nog vocht in de bodem bevindt en de temperatuur relatief hoog is, brengt de snelle afbraak van gewasresten op gang. Het inwerken van gewasresten en het vermengen ervan met de grond is uitermate belangrijk voor het versnellen van alle vormen van afbraak, en tevens voor het beperken van de verspreiding van ziekten bij intensieve vruchtwisseling.

Verbeterde veldhygiëne

Het maken van een vals zaaibed stimuleert de ontkieming van onkruid en opslagzaden, waarna zaailingen worden bestreden door nogmaals te cultiveren. Vermindering van de hoeveelheid zaad die na de oogst in de bodem achterblijft, beperkt de overlevingskansen voor ongedierte in het veld. Door ondiepe grondbewerking hebben slakken minder bovendien kans om voedsel en verblijfplaatsen te vinden waar ze kunnen overleven en zich kunnen voortplanten.

Sommige onkruidsoorten worden steeds resistenter tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarom is cultiveren een doeltreffende manier om de strijd tegen dergelijk onkruid te winnen. Een verbeterde veldhygiëne betekent dat de bodem in goede conditie wordt gehouden en hoge opbrengsten kan blijven leveren.

Breken van harde lagen

Bij grondbewerkingssystemen die een harde bodemlaag doen ontstaan die worteling en drainage belemmert, kan het nodig zijn om de grond te breken om het opbrengstpotentieel van de bodem ten volle te benutten. Om de grond in de diepte los te maken zijn smallere beitels nodig, omdat anders de benodigde trekkracht veel te groot wordt. Bovendien zullen smalle beitels de bodem niet zoveel verstoren, wat beter is voor bijvoorbeeld regenwormen.

Diepe ploegloze grondbewerking

Het grootste voordeel van diepe ploegloze grondbewerking is de besparing van tijd en het lagere brandstofverbruik per hectare. Bovendien blijft er meer organisch materiaal in de bovenste bodemlaag achter, met als resultaat minder problemen als gevolg van korstvorming, dichtslibben en erosie. Diepe ploegloze grondbewerking is vooral van belang bij structureel slappe bodemlagen die regelmatig moeten worden losgemaakt. Deze vorm van bewerking kan ook van belang zijn bij specifieke gewassen die gevoelig zijn voor bodemverdichting, zoals koolzaad en erwten.Bij systemen met diepe ploegloze grondbewerking worden vaak verschillende cultivators gebuikt om de grond diep los te maken, van 10 tot 30 cm. Voor bewerkingen op grotere diepte (meer dan 20 cm) worden vaste tanden geadviseerd, bijvoorbeeld de tanden van de Väderstad Cultus, -Opus of -TopDown. Met hun hoge losbreekkracht zorgen deze tanden ervoor dat de beitels hun plaats in de grond handhaven.

Ondiepe grondbewerking

De bedoeling van ondiepe grondbewerking is om gewasresten in de bovenste bodemlaag te werken, zodat ze snel afbreken, en om in dezelfde werkgang onkruid en opslagzaden te bestrijden. In vergelijking met diepere grondbewerkingen bespaart ondiepe grondbewerking veel tijd en geld.

Belangrijke voordelen van grote hoeveelheden organisch materiaal in de bovenste bodemlaag zijn een toename van de draagkracht en minder insporingsproblemen in de loop der tijd. Het humusgehalte in de toplaag van de bouwvoor zal ook steeds groter worden, net als het aantal regenwormen, wat belangrijk is voor de zuurstoftoevoer en de drainage van het bodemprofiel. Bovendien is er minder sprake van korstvorming en erosie als de bovenste bodemlaag een grotere hoeveelheid organisch materiaal bevat.

Väderstad Carrier voor zeer ondiepe tot ondiepe grondbewerking

Väderstad Carrier is ontwikkeld voor rationele en kosteneffectieve landbouw. De machine, met een werkdiepte 3 en 15 cm, is geschikt voor alles, van het maken van een vals zaaibed en het stimuleren van de ontkieming van opslagzaden, tot het breken en efficiënt onderwerken van gewasresten en vaste mest.

Bij ondiepe grondbewerking is het verwerken van stro van het grootste belang. Met een stro-eg op de Väderstad Carrier wordt stro gelijkmatig verdeeld voordat het wordt ingewerkt.

De cultivators die beschikbaar zijn:

  • Carrier – voor een zeer ondiepe grondbewerking
  • Swift – een stoppelcultivator tot 15cm diepte
  • NZ Aggressive – levert een vlak fijn zaaibed
  • Rexius – een wals voor het verpletteren van kluiten voor het zaaien
  • Cultus – krachtige cultivator
  • Topdown – cultivator met 8 mogelijkheden
  • Rollex – wals voor een  goed contact van zaad en grond
  • Opus – krachtige cultivator tot een diepte van 40cm

 

Klik hier voor de brochure

Pin It on Pinterest

Share This