Selecteer een pagina

Väderstad stelt nieuwe normen op het gebied van precisiezaai bij hoge snelheid. Met Väderstad zaaimachines zaait u met hoge snelheid, ongeëvenaarde precisie en nauwkeurigheid.
Het resultaat is een unieke combinatie van een gelijkmatige opkomst van het gewas en een extreem grotere werkcapaciteit dan de concurrentie.

Väderstad Tempo geschikt voor alle gewasteeltsystemen

Väderstad Tempo is bestand tegen zeer uiteenlopende omstandigheden en voldoet aan de eisen die boeren aan moderne machines stellen. De rijeenheden zijn geconstrueerd voor hoge snelheden bij zowel conventionele, beperkte als ploegloze grondbewerking. Dankzij het ontwerp van de Tempo kan de gebruiker zowel diep als ondiep zaaien op hoge snelheid. De zaadbak heeft een inhoud van 70 liter, en bij de parallelverstelling is dankzij de torsieveer een extra druk van 150 kg per rij mogelijk. In combinatie met het gewicht van de machine zelf ontstaat een maximumbelasting van 325 kg per rijeenheid, wat van belang is bij directzaaien en diepzaaien met een zeer hoge snelheid. De zaaidiepte is gemakkelijk instelbaar met een hendel die de verhouding regelt tussen het dieptewiel en de zaaischijf.

Zaaien na conventioneel ploegen

In veel gebieden waar geen sprake is van droogte of kans op erosie wordt de grond waarschijnlijk geploegd ten tijde van het zaaien. Een perfect zaaibed voor de Tempo wordt gecreëerd door eerst de voren te egaliseren met Väderstad Rexius en daarna twee werkgangen uit te voeren met NZ Aggressive. Er bestaat altijd een risico dat de voren worden gevuld met droge grond, waardoor een zaaibed met een variabele vochtigheidsstatus ontstaat, met een ongelijkmatige gewasopkomst als resultaat. Bij ondiep zaaien, bijv. van gierst of koolzaad, kan het nuttig zijn om de voren tijdens of onmiddellijk na het ploegen te egaliseren, om een betere gewasopkomst te bereiken.

Plantenresten vormen geen probleem voor Tempo

Bij ploegloze teeltsystemen, waarbij sprake kan zijn van grote hoeveelheden gewasresten op het veld, kunnen rijenschoffels worden gebruikt om te voorkomen dat zaden niet in contact komen met de grond. Rijenschoffels zijn verkrijgbaar als accessoire en kunnen na levering worden geïnstalleerd.

In gebieden met erosieproblemen of waar droogte heerst, moet het grondoppervlak ongeploegd worden gelaten om bodemerosie te voorkomen en vocht voor de ontkieming te behouden. Met de hoge belasting per rijeenheid is directzaaien geen probleem. Bij korte stoppels en grote hoeveelheden plantenresten zijn rijenschoffels van essentieel belang.

Als de stoppels van het voorgaande gewas de grond onvoldoende vasthouden, wordt vaak een tussengewas geteeld om erosie tegen te gaan. Om tijd te besparen, als het gewas in staat is te groeien in een ander verwelkend gewas, kan dit rechtstreeks in het tussengewas worden gezaaid, zonder dat dit eerst hoeft te worden gehakseld en ingewerkt in de bovenste bodemlaag. Bespuiting van het tussengewas met glyfosaat dient minstens twee weken voor het zaaien plaats te vinden. Een halfdood tussengewas heeft de neiging zich om de zaai-elementen te wikkelen.

Grote nauwkeurigheid, zelfs bij hoge snelheid

Met Tempo kan bij hoge snelheden worden gezaaid zonder dat dit ten koste gaat van de precisie. Het resultaat is een unieke combinatie van zaadaanzet en een buitengewone capaciteit.

Jarenlange ontwikkelingen door onze ingenieurs vormen de basis voor de kwaliteiten van Tempo. Deze ontwikkeling werd gevolgd door zware veldtesten in een aantal landen, die in nauwe samenwerking met voorlichters en boeren plaatsvonden.

Vernuftig zaaddoseersysteem

Het zaaddoseersysteem vormt het hart van de Tempo en zorgt dat de machine onder vrijwel alle omstandigheden opvallend goed functioneert. De doseerinrichting werkt uiterst nauwkeurig, zelfs bij hoge werk- snelheden, en is minimaal gevoelig voor heuvels en trillingen. Het onderliggende geheim van deze eigenschappen ligt in het feit dat elke zaadkorrel wordt gestuurd vanaf het zaaddoseersysteem tot in de grond.

PowerShoot

Tempo gebruikt de overdruk in het doseersysteem om de zaadkorrel met hoge snelheid over een korte afstand te verplaatsen. Deze speciale functie heet de PowerShoot. Door het snelle transport van de korrels blijft het heen en weer stuiteren tot een minimumbeperkt, zodat de nauwkeurigheid behouden blijft.

Bij de meeste precisiezaaimachines verlaat de zaadkorrel het zaaddoseersysteem via een zaaipijp en valt op de grond. Deze techniek wordt het ‘drop type’ genoemd. Bij hoge rijsnelheden en als er trillingen optreden, stuiteren de zaden tussen de wanden van de zaaipijp heen en weer, wat ten koste gaat van de doseringsprecisie. Dit is een van de redenen dat er langzaam gereden wordt met precisie-zaaimachines.

Väderstad beschikt over de volgende zaaimachines:

  • Tempo F
  • Tempo R
  • Tempo T
  • Tempo V

 

Klik hier voor de brochure

Pin It on Pinterest

Share This